اطلاعات تماس:
آدرس کارخانه: رشت، شهر صنعتی رشت، ورودی اول، جنب سازمان تامین اجتماعی، انتهای خیابان پردیس
تلفن: 013-31884560-4
فاکس: داخلی13
ایمیل: rogagostar@gmail.com

دفتر مرکزی: رشت، یخسازی، روبروی پمپ بنزین چمار سرا
تلفن: 013-33530946 و 33537429

 

Office:
End of Pardis St. Input 1. Rasht Industrial-city. Rasht. Iran
Tel: +981331884560-4
Fax: +981331884560-13
Email: rogagostar@gmail.com