لوله های پنج لایه نیو روگا پایپ New Roga Pipe:

 

لوله های پنج لایه نسل جدیدی از لوله های پلیمری می باشند که با داشتن لایه های تلفیقی از پلیمر و فلز سعی شده 
است که مزایای هر دو گروه را دارا و برطرف کننده ی معایب هر کدام باشند.
لوله های پنج لایه مانند لوله های پلیمری سبک، انعطاف پذیر، دارای سطح صاف و صیقلی، افت فشار ناچیز، عدم رسوب،
عدم خوردگی، عدم زنگ زدگی و انتقال حرارتی ایده آل می باشند.
همچنین لوله های پنج لایه مانند لوله های فلزی دارای استحکام، ضریب انبساط حرارتی پایین، عدم عبور نور و عدم عبور 
اکسیژن می باشند.
لوله پنج لایه ”نیو روگا پایپ“ از 2 لایه داخلی و خارجی  پلیمر PE-RT (پلی اتیلن مقاوم در دمای بالا) و یک لایه آلومینیوم
ساخته شده. بین لایه  پلیمر داخلی و خارجی و لایه آلومینیوم دو لایه چسب جهت چسبیدن لایه ها به یکدیگر و ممانعت
از جدایش آنها قرار گرفته است.

 

- معرفی ساختار نیو روگا پایپ

- مزایای برتری لوله پنج لایه نیو روگا پایپ

- کاربرد لوله پنج لایه  نیو روگا پایپ

- مشخصات فنی نیو روگا پایپ