کنترل کیفیت:

 

با توجه به اینکه ارتقای سطح کیفی محصولات و تعهد به کیفیت در سر لوحه کار شرکت تولیدی و صنعتی روگا گستر قرار دارد لذا واحد کنترل کیفیت با نظارت دقیق بر مراحل تولید و انجام تست های لازم بر روی مواد اولیه و محصولات در حین و پایان تولید سعی میکنند تا محصولی منطبق با استانداردهای ایران و جهان به مشتریان ارائه کنند.  

این شرکت با استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 در مجموعه خود همواره پیرو "تعهد به کیفیت" بوده است. سیستم مدیریت کیفیت شرکت روگا گستر با هدف برآوده سازی نیازهای مشتری مطابق با خواسته ها و نیاز مشتری، در صدد کسب رضایتمندی هرچه بیشتر مشتریان از محصولات تولیدی این شرکت می باشد.

بخش کنترل کیفیت شرکت روگا گستر در همین راستا، طبق برنامه های تدوین شده به طور ساعتی، روزانه و هفتگی کلیه ی فعالیتهای کاری و تولیدی را مورد نظارت قرار میدهد و هدف از آن کنترل تمامی پارامترها در محدوده ی استاندارد و کاهش تغییرات در طی فرآیند می باشد.

کنترل کیفیت در 3 حوزه ی "کنترل مواد اولیه"، "کنترل حین تولید" و "کنترل محصول نهایی" به اجرا در می آید. لذا فعالیتهای این واحد در حوزه های مطرح شده شامل موارد ذیل می باشد:

1-تعیین شاخص های استاندارد بین المللی

2-اندازه گیری شاخص ها از طریق آزمونهای استاندارد در آزمایشگاه

3-مقایسه و تحلیل نتایج بدست آمده از آزمونها با شاخص های استاندارد بین المللی

4-انجام اقدام اصلاحی در صورت مشاهده ی عدم انطباق 

------------------------------------------------------------------------------

1 . کنترل مواد اولیه


کلیه مواد اولیه اعم از مواد polypropylene ، PE-RT ، فلزات و مهره های برنجی قبل از استفاده در تولید مورد آزمایش قرار میگیرند.

مهره های برنجی از لحاظ مطابقت ابعادی شیارها، استاندارد بودن دنده ها و راحت بسته شدن آن، تست مکانیکی تنش و انعطاف پذیری آن و شکل ظاهری قطعات بررسی و آزمایش می شوند.

مواد پلیمری از لحاظ دانسیته، تست MFI، آنالیز شیمیایی و برخی تستهای دیگر مورد آزمون قرار میگیرند.

فلز مورد استفاده در لوله های پنج لایه از لحاظ ابعادی (مطابق با استاندارد ASTM F1282) و درصد ازدیاد طول و استحکام کششی آن (مطابق با استاندارد ASTM E8) موردآزمون قرار میگیرد.

------------------------------------------------------------------------------

2 . کنترل های حین تولید


کلیه پارامترها در حین فرایند تولید محصولات روگاگستر، طی فرمهای تدوین شده دقیق و کامل به صورت ساعتی و روزانه مورد بررسی قرار می گیرند.

کنترل  دمـا

کنترل فشار

کنترل قالبها

کنترل تنظیمات

کنترل سرعت

کنترل عملیات چاپ و برش

کنترل  شکـل ظاهـری

کنترل ابعادی

کنترل جوش

کنترل بسته بندی

------------------------------------------------------------------------------

3 . کنترل محصولات


کلیه ی محصولات تولید شده اعم از لوله و اتصالات و نحوه ی بسته بندی و انبارش آنها مورد بررسی قرار میگیرد.

اتصالات و لوله های poly propylene طبق استانداردهای ISIRI 6314 و استاندارد آلمان DIN8077 ,8078 مورد آزمون قرار میگیرند.

لوله های پنج لایه PE-RT (نیو روگا پایپ) طبق استانداردهای ISIRI 12753 و آزمونهای ASTM F1282 نمونه برداری و آزمایش میشوند.