نظرسنجی

مشتریان گرامی:

احتراما ضمن تشکر از جنابعالی به استحضار میرساند از آنجایی که واحد صنعتی روگا گستر، برای نظرات مشتریان خود اهمیت خاصی قایل است، مایلیم نظرات شما در مورد محصولات این شرکت بدانیم. ما معتقدیم با عمل کردن به پیشنهادات و انتقادات سازنده تان بیش از پیش در جهت رضایت مشتریان خود حرکت خواهیم نمود. تقاضا می شود با تکمیل و ارسال این فرم ما را در ارایه خدمات بهتر یاری فرمایید.


مشخصات مشتری
نام مشتری/سازمان
شماره ملی/شماره ثبت
کد پستی
آدرس دقیق پستی
تلفن همراه
شماره تلفن
شماره نمابر
ایمیل


1- شکل ظاهری و طراحی محصول
عالی خوب متوسط ضعیف
2- دوام محصولات
عالی خوب متوسط ضعیف
3- راحتی اتصالات
عالی خوب متوسط ضعیف
4- قیمت محصولات
عالی خوب متوسط ضعیف
5- تنوع محصولات برای رفع نیاز مشتریان
عالی خوب متوسط ضعیف
6- در دسترس بودن محصولات
عالی خوب متوسط ضعیف
7- خدمات پس از فروش
عالی خوب متوسط ضعیف
8- پاسخگویی نمایندگان فروش در قبال خواسته های مشتریان
عالی خوب متوسط ضعیف
9- یکسان بودن کیفیت محصولات در مقطع مختلفی که از محصولات این شرکت استفاده نموده اید
عالی خوب متوسط ضعیف
10- با در نظر گرفتن تمامی عوامل، چه اندازه محصولات روگا گستر را در مقایسه با سایر محصولات مشابه ترجیح میدهید؟
عالی خوب متوسط ضعیف


نظرات مشتری
1- آیا تا قبل از این از محصولات روگا گستر استفاده نموده اید؟
بلی خیر
2- از چه طریق با محصولات ما آشنا شده اید؟
توصیه فروشنده تبلیغات توصیه دوستان سایر
3- محصولات ما را از کدام فروشگاه تهیه نموده اید؟
استان: شهر: خیابان: پلاک: نام فروشنده: تلفن:


هر گونه انتقاد یا شکایتی دارید در این قسمت مرقوم فرمایید: