فرم درخواست خرید

لطفا محصولات مورد نظر خود را از دسته بندی های زیرانتخاب کنید و تعداد آن را تعیین نمایید.


  + لوله پلی پروپیلن
  + پل
  + خم گرمایش از کف
  + پل پایه دار
  + بوشن
  + تبدیل
  + زانو 90 درجه
  + زانو تبدیلی
  + زانو 45 درجه
  + سه راهی
  + سه راهی تبدیل
  + زانو فلزی
  + زانوفلزی بستدار
  + زانو مغزی
  + زانو مغزی بستدار
  + بوشن فلزی
  + بوشن آچارگیر
  + بوشن مغزی فلزی
  + مهره ماسوره
  + سه راهی ناف دنده
  + شیر تکضرب
  + شیر فلکه
  + بست روکار
  + بست دوقلو
  + شابلون شیر مخلوط
  + کپ
  + درپوش
  + درپوش پایه بلند
  + لوله پنج لایه نیو روگا پایپ