روش جوش اتصال به لولهPP :

 

کلیه مراحل جوش بر اساس استاندارد DIN 8077, 8078 و DVS2007 انجام می گیرد:

 

       1- لوله با زاویه 90 درجه و کاملا عمود بریده می شود و دستگاه جوشکاری باید تا حد 260 درجه سانتیگراد داغ شود.

       2- لوله و اتصالات بصورت مستقیم در قالب فرو برده شود.

       3- پس از داغ شدن ، لوله و اتصال را از قالب خارج کرده و بصورت مستقیم داخل هم قرار دهید.

 

*نکته ای که در جوشکاری حائز اهمیت می باشد این است که در هنگام اتصال ، لوله و اتصالات را نباید بچرخانید زیرا باعث کاهش کیفیت استحکام جوش می گردد.*