اطلاعات تماس:
آدرس کارخانه: رشت، کیلومتر 5 جاده تهران، پشت پمپ بنزین دولت آباد
تلفن: 013-33884560-4
فاکس: داخلی13
ایمیل: roga@rogagostar.ir

Office:
5km of Tehran-Rasht Road, Rasht, Iran
Tel: +981333884560-4
Fax: +981333884560-13
Email: roga@rogagostar.ir