اطلاعات تماس:

آدرس کارخانه: رشت، کیلومتر 5 جاده تهران، پشت پمپ بنزین دولت آباد
تلفن:  4-33884560-013
فاکس:
داخلی 13
ایمیل: roga@rogagostar.ir

--------------------------------------------------------------------------------

Office:

5km of Tehran-Rasht Road, Rasht, Iran
Tel: +981333884560-4
Fax: +9833884560-13

Email: roga@rogagostar.ir

--------------------------------------------------------------------------------

لطفاً از فيلد زير براي ارتباط با شركت استفاده نماييد: